Bài viết

Những hình ảnh mới nhất
Những hình ảnh mới nhất của Doanh Nghiệp Tư nhân Nông Sản Hiệp Hòa Phát. Các loại nông sản như: Hạt sen, Ngó sen, Củ Sen, Chuối già, Chuối xiêm, Đu đủ, Xoài, Thơm...
Giới thiệu doanh nghiệp
1- Đôi nét về doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư nhân Nông Sản Hiệp Hòa Phát được thành lập vào ngày 14/8/2015 là đơn vị chuyên trồng trọt, kinh doanh các sản phẩm từ cây sen như: sen củ, trà củ sen, sen sắc lát, hạt sen tươi, hạt sen khô, tim sen, ngó sen, chuối, đu đủ….và các loại nông sản khác.
Hành Tím
Doanh Nghiệp Tư nhân Nông Sản Hiệp Hòa Phát được thành lập vào ngày 14/8/2015 là đơn vị chuyên trồng trọt, kinh doanh các sản phẩm từ cây sen như: sen củ, trà củ sen, sen sắc lát, hạt sen tươi, hạt sen khô, tim sen, ngó sen, chuối, đu đủ….và các loại nông sản khác.
Ớt
Doanh Nghiệp Tư nhân Nông Sản Hiệp Hòa Phát được thành lập vào ngày 14/8/2015 là đơn vị chuyên trồng trọt, kinh doanh các sản phẩm từ cây sen như: sen củ, trà củ sen, sen sắc lát, hạt sen tươi, hạt sen khô, tim sen, ngó sen, chuối, đu đủ….và các loại nông sản khác.
Đu Đủ
Doanh Nghiệp Tư nhân Nông Sản Hiệp Hòa Phát được thành lập vào ngày 14/8/2015 là đơn vị chuyên trồng trọt, kinh doanh các sản phẩm từ cây sen như: sen củ, trà củ sen, sen sắc lát, hạt sen tươi, hạt sen khô, tim sen, ngó sen, chuối, đu đủ….và các loại nông sản khác.
Thơm
Doanh Nghiệp Tư nhân Nông Sản Hiệp Hòa Phát được thành lập vào ngày 14/8/2015 là đơn vị chuyên trồng trọt, kinh doanh các sản phẩm từ cây sen như: sen củ, trà củ sen, sen sắc lát, hạt sen tươi, hạt sen khô, tim sen, ngó sen, chuối, đu đủ….và các loại nông sản khác.
Chuối
Doanh Nghiệp Tư nhân Nông Sản Hiệp Hòa Phát được thành lập vào ngày 14/8/2015 là đơn vị chuyên trồng trọt, kinh doanh các sản phẩm từ cây sen như: sen củ, trà củ sen, sen sắc lát, hạt sen tươi, hạt sen khô, tim sen, ngó sen, chuối, đu đủ….và các loại nông sản khác.
Hạt Sen
Doanh Nghiệp Tư nhân Nông Sản Hiệp Hòa Phát được thành lập vào ngày 14/8/2015 là đơn vị chuyên trồng trọt, kinh doanh các sản phẩm từ cây sen như: sen củ, trà củ sen, sen sắc lát, hạt sen tươi, hạt sen khô, tim sen, ngó sen, chuối, đu đủ….và các loại nông sản khác.
Củ Sen
Doanh Nghiệp Tư nhân Nông Sản Hiệp Hòa Phát được thành lập vào ngày 14/8/2015 là đơn vị chuyên trồng trọt, kinh doanh các sản phẩm từ cây sen như: sen củ, trà củ sen, sen sắc lát, hạt sen tươi, hạt sen khô, tim sen, ngó sen, chuối, đu đủ….và các loại nông sản khác.